Bygdene rundt og risørnotiser

Ønsker kommunens svømmebasseng i helseparken

0
Eierne av Caspersensvei 81 har tilbud Risør kommune å kjøpe arealer i bygget til nytt svømmebasseng. Kommunen virker ikke interessert.

– Trenger en portal inn til Risør by

0
John Thomas Axelsen ønsker at det settes opp en form for portal ved Kjerrgårdsbrua for å markere tydeligere at man kommer til Risør by.